Mudi paimenkoirana

(Dr. Péter Pongrácz’n kirjoituksista koonnut ja suomentanut Terhi Multamäki, julkaistu Unkarinpaimenkoirat-lehdessä 1/2004)

Dr. Péter Pongrácz Unkarista on intohimoinen mudien ja paimennuksen ystävä. Hän käy mudinarttunsa Fecsken (Pásztor-Virtus Fecske) kanssa maaseudulla retkillä, joiden teemana on paimennus. Péter on päässyt tutustumaan ammattipaimenten työskentelyyn mudiensa kanssa ja hän on myös itse paimentanut mudinsa kanssa. Kirjoitus pohjautuu Péterin ajatuksiin ja kirjoituksiin mudien paimennuksesta Unkarissa.

Miten Unkarissa paimennetaan?

Unkarissa lampaat pidetään suurissa, jopa 800-1000 eläintä käsittävissä laumoissa. Näinkin suurelle laumalle paimenet käyttävät yleensä vain yhtä koiraa. Péterin ystävä, joka on lammastilallinen, on kertonut, että hän ei pystyisi tekemään mitään ilman koiraa, joka tekee vähintään 5-6:n ihmisen työt. Lammaslaumat ajetaan suurten tasankojen läpi, missä ne voivat yleensä liikkua vapaasti. Vaikein paimennustehtävä mudeille on mennä kauaksi, 300-800 metrin päähän ja ajaa laumaa siellä paimenen ohjeiden mukaan. Vain parhaimmat mudit pystyvät työskentelemään näin kaukana. Kun mudi on juossut lauman ympäri, koonnut ja pysäyttänyt sen, mudi pysähtyy seisomaan lauman viereen ja katsoo paimeneen kysyäkseen jatko-ohjeita. Paimen antaa käskyjä äänellä sekä käsien ja sauvan merkeillä. Mudit ymmärtävät sanalliset käskyt ja tuntevat nimeltä lampaat, karitsat, vuohen ja jopa aasitkin.

Mudin työskentelytapa

Mudien paimennustyyli on täysin erilainen kuin border collieiden. Mudi on tyyliltään ajava paimenkoira, joka käyttää kroppaansa ja ääntään saadakseen eläimet liikkeelle. Se ei ole ns. silmäkoira, kuten border collie, joka tuijottaa ja vaanii saalistusasennossa lampaita painostaakseen ne liikkeelle. Mudin paimennustyyli on seuraavanlainen: Voimakas, salamannopea lähestyminen myös kauempaa, johon yhdistyy voimakas, aggressiivinen haukku lopussa. Mudin täytyy pysäyttää lauma kiertämällä se ympäri juosten lähellä lampaita (korkeintaan 1-2 metrin päässä) ja haukkua kovaa. Jos lauma pitää kääntää, täytyy mudin kiertää sen toiselle sivulle puoliympyrän muodossa samalla tyylillä. Hyvä mudi haukkuu paljon ja lähestyy pelottomasti lampaita. Se ei saa purra lampaita, mutta lampaan takajaloista kevyesti näykkääminen on sallittua. Hyvän mudin pitää haukkua, vaikka onkin yksilöitä, jotka eivät hauku lampaita paimentaessaan. Näissä tapauksissa paimenet laittavat koiran kaulapantaan pienen kellon, joka pitää melua haukkumisen sijaan. Haukkuminen tai kellon ääni on tärkeä lampaille, jotta ne tietävät, että koira on tulossa. Ison lauman, jossa on useita satoja eläimiä, on tiedettävä missä koira on ja kuinka käyttäytyä. Tämä on syy siihen miksi mudien ja muiden unkarilaisten paimenkoirien pitää haukkua paimentaessaan. Ei ole kuitenkaan suotavaa, että mudi haukkuu koko ajan. Paimenet eivät pidä siitä, jos mudi haukkuu jo kaukaa lampaille, sillä se tekee laumasta tarpeettomasti varovaisen ja hermostuneen.

Lauman ajamisen aikana paimen ja koira kulkevat lauman takana. Mudi työskentelee taloudellisesti, ei hullun lailla. Se hyökkää lampaita kohden vain, jos se on saanut käskyn. Joskus lampaat yrittävät hyökätä mudia vastaan, etenkin pässit ja perinteistä, vanhaa unkarilaista racka-rotua olevat lampaat, jotka ovat hyvin villejä ja tappelevat rajusti koirien kanssa metrin pituisine, suorine sarvineen. Tällainen lammasrotu tarvitsee lujan koiran, toisin kuin merinolampaat. Mudin pitää osoittaa pelottomuutta ja "rangaista" aggressiivista lammasta. Saavuttaakseen päämääränsä, mudin täytyy näykkäistä niskoittelevaa tai hyökkäävää lammasta tai pässiä. Kuitenkaan se ei saa purra niin tosissaan, että aiheuttaa haavoja. Jos mudia on aikaisemmin käytetty karjanajoon, ei sama koira kelpaa myöhemmin lampaiden paimennukseen. Karjan paimennuksessa tarvitaan kovempia otteita, voimakkaita hyökkäyksiä ja tiukempaa hampaiden käyttöä. Karjaa paimentaneett mudit voisivat helposti tappaa lampaita. Péter on nähnyt yhden tällaisen mudin lampaita paimentamassa ja sillä oli kuonokoppa päässään.

Péter on nähnyt paimenten käyttävän mudejaan seuraavilla tavoilla: Paimen seisoo kaukana lampaista, 80-100 metrin päässä. Mudin pitää pysäyttää lauma, kääntää se ja ajaa takaisin paimenen luokse sekä kääntää lauma vasemmalle ja oikealle. Lähietäisyydellä mudin pitää paimenen avustuksella ajaa lauma mitä tahansa monimutkaista reittiä pitkin. Sen pitää koota lampaat ja ajaa ne aitaukseen, läpi kapeiden polkujen, siltojen ja porttien, ym.

Hyväksi paimenkoiraksi

Hyvän paimentavan mudin tärkein piirre on ehdoton tottelevaisuus voimakkaan paimennusvietin, rohkeuden ja äänekkään haukun lisäksi. Mudin pitää ensimmäisestä kutsusta palata paimenen luokse ja pysyä hiljaa tämän vieressä, eikä se saa tehdä mitään ilman käskyä. Paimenten mudeista tulee ammattimaisia paimenkoiria kovan karsinnan ja koulutuksen jälkeen. Jos mudi ei kestä fyysisiä rangaistuksia omistajaltaan koulutuksen aikana, ei siitä tule paimentavaa mudia, vaan useimmiten entinen mudi. Péterin tapaamat ammattilaispaimenten koirat pitävät melkein koko ajan korvansa päätä myöten ollessaan omistajansa vieressä. Paimentavien mudien koulutus alkaa 3-4:n kuukauden iässä. Prosessi on hyvin työteliäs ja paimenet tekevät sen itse. Yleensä he eivät käytä apuna kokenutta koiraa, sillä pennun seuratessa vanhempaa koiraa, ei se opi itsenäisesti ajavaksi koiraksi. Jos koiria käytetään pareittain, yleensä toinen koira tekee työt ja toinen aiheuttaa vain ongelmia, eikä osaa paimentaa itsekseen. Siksi paimenet opettavat uuden koiran erikseen. Jos koulutus tapahtuu päivittäin, on uusi koira "valmis" keskimäärin 1-2:n kuukauden kuluttua, riippuen siitä, kuinka hyvä koira on.

Kun paimen opettaa nuorta mudiaan paimentamaan, pitää koiran päästä mahdollisesta epävarmuudestaan hyökätä lampaita kohti. Paimen ottaa lammasta takajalasta ja pitää siitä kiinni samalla rohkaisten nuorta koiraa lähestymään ja näykkäämään. Koiran täytyy oppia, että lammas pelkää sitä. Nuorten mudien pitäisi antaa paimentaa ainoastaan koiriin tottuneita lampaita. Lampaat, joita ei ole koskaan paimennettu, ovat äärimmäisen vaikeita ajaa. Hyvä tulos paimennuksessa onkin vain osittain paimenen ja koiran ansiota. Péter veikkaa, että vähintään puolet "paimennuksesta" tapahtuu kokeneiden lampaiden itsensä suorittamana.

Mudilla täytyy olla voimakas takaa-ajovietti (saalisvietti). Jos mudi jahtaa, lähestyy lampaita ja haukkuu raivokkaasti ilman pelkoa, voi paimennuskoulutus alkaa. Paimenten mukaan hyvä paimennustyöskentely on "EI"-sanan sanomisen ja tottelemisen taidetta. Mudi haluaa luonnostaan juosta koko lauman ympäri, mutta tämä on hyvä tapa ainoastaan pysäyttää lampaat. Kääntääkseen ja ajaakseen pitää mudin oppia juoksemaan puoliympyrää eikä koko laumaa ympäri. Koira pitää pystyä pysäyttämään kesken juoksun. Koira pitää saada myös keskeyttämään hyökkäyksensä lampaita kohti, kun lampaat jo liikkuvat. Etenkin kokemattomien koirien kohdalla täytyy varoa, että koiran intoa paimentaa ei tuhota liian usein toistuvilla takaisin kutsuilla ja kielloilla.

Paimennustaipumustesti

Paimennustaipumustesti Unkarissa koostuu kahdesta vaiheesta. Ensiksi omistajan tulee osoittaa, että hänen mudillaan on perustottelevaisuus. Koiran pitää kulkea omistajan mukana vapaana, jäädä paikalleen niin, että omistaja menee n. 10 metrin päähän ja koiran pitää tulla kutsusta luokse. Tämän jälkeen mennään aitaukseen, jossa on 10-15 lammasta. Tuomari antaa luvan päästää koira lähestymään lampaita. Paimennusvaisto ilmenee siten, että mudi on kiinnostunut lampaista, lähestyy niitä, haukkuu niille ja yrittää ajaa niitä. On hyvä, jos omistaja pystyy pysäyttämään koiran tai kutsumaan sen takaisin, mutta muita taitoja ei vaadita (kykyä kääntää tai pysäyttää lampaat, ym.) Koira ei saa purra lampaita, mutta pieni näykkiminen on hyväksyttävää. Jos koira on hieman arka, saa omistaja rohkaista koiraa menemällä lampaiden lähelle. Yleensä tuomari auttaa kokemattomia omistajia ohjaamaan koiriaan oikein. Sen mukaan mitä Péter on nähnyt, on lähes kaikilla mudeilla (myös kotikoirilla) erittäin voimakas paimennusvietti. Hän on kuitenkin nähnyt myös mudeja, joilla ei ole paimennusviettiä ollenkaan.

Tasapainoinen luonne - työkoira

Péter ei ole koskaan tavannut niin hyvin käyttäytyviä, tyyniä ja tasapainoisia mudeja kuin paimenten työkoirat ovat. Ne eivät ole koskaan hermostuneita, eivät hauku (paitsi työskennellessään), eivätkä ole aggressiivisia ihmisille, vaan ovat erittäin ystävällisiä sekä suvaitsevia vieraita ihmisiä ja heidän koiriaan kohtaan (ainakin kun paimen on paikalla, muuten ne ovat erinomaisia vahtikoiria). Aikaisemmin Péter ajatteli, että mudi voi ja saa olla arka sen takia, että vielä vähän aikaa sitten mudien esi-isät elivät paimenten kanssa pustalla, missä ne eivät tavanneet koko elämänsä aikana kuin 10-20 ihmistä, joten niiden ei tarvinnut olla ystävällisiä vieraille. Nykyään hän tietää, että asia ei ole näin, vaan paimenten koirat ovat ystävällisiä ihmisille. Paimenten mudit ovat todella tiukan valintaprosessin tulosta. Paimenet ihailevat koiriaan, mutta hävittävät ne koirat, jotka eivät työskentele kunnolla tai ovat "hulluja". Pustalla ei huonoille koirille ole ollut käyttöä. Tämä karsinta on tehnyt rodusta ja on saanut sen säilymään niin ihmeellisen älykkäänä ja tottelevaisena. Nykyaikainen kasvatus ei useinkaan enää perustu tiukasti työominaisuuksiin ja luonteen vakauteen. Lähes kaikki pennut jätetään henkiin, eikä niitä karsita enää paimennusvaiston ja ehdottoman tottelevaisuuden perusteella. Péterin mukaan ei olekaan ihme, että meillä on yhä enemmän ja enemmän huonosti käyttäytyviä koiria.

Péter ei ole koskaan kokenut, että lampaiden paimentaminen aiheuttaisi sen, että mudista tulisi kaikkea jahtaava koira. Lampaiden paimennus ei ole verrannollista muiden eläinten jahtaamiseen. Toisaalta mudit ovat erinomaisia metsästyskoiria ja ne tykkäävät harrastaa metsästystä myös omin päin. Pustalla ne ovat tottuneet metsästämään maaoravia, kaniineja ja jopa jäniksiä. Tämä harrastus on kuitenkin vaarallinen, sillä metsästäjät ampuvat koirat, joita he tapaavat metsästämässä eläimiä.

Koska mudeilla on ainutlaatuinen paimennusvaisto, Péter toivoo, että jossain vaiheessa paimennusvaiston testaus tulisi pakolliseksi jalostukseen käytettäville mudeille.